106 / 4. Etasje

Gløde

106 / 4. Etasje

Gløde er ein arbeidsmarknadsbedrift som produserer og leverer mange ulike varer og tenester til næringslivet og til det offentlege. Vi hjelper folk i arbeid gjennom ulike tiltak og er ein opplæringsbedrift i CNC-operatørfaget og kokkefaget. NAV er den største samarbeidspartnaren og den største kjøpar av tenestene våre, men vi sel også varer og tenester til næringslivet, kommunar og privatkundar i stor skala.