103 / 3. Etasje

Lindås PPT

103 / 3. Etasje

Tenestene til kontoret er lovpålagde. Kontoret yter tenester til førskulebarn, grunnskulebarn, barnehagar og skular. Også helsestasjonar og foreldre kan få rettleiing frå fagpersonane på kontoret.Storparten av tida til dei tilsette vert brukt til sakkunnearbeid/ rådgjevingsarbeid kring enkeltbarn/elevar. I tillegg driv kontoret med systemarbeid.For tida har kontoret 5 tilsette: 2 psykologar, 1 spes.ped. skule, 1 spes.ped. førskule, 1 logoped, i tillegg til sekretær.

Du finn oss i Promenaden 3. etg.