Bedriftsstafett mot kreft!

Knarvik Senter og Nordhordland Næringslag, har gått i samarbeid med Kreftforeningen, for å samle inn pengar til forskning på kreftformer som få overlever.

Innsamlinga starter allereie no, og vi utfordrar lokale firma til å bli med på ein Bedriftsstafett. Dette er første gang vi er med på aksjonen, men vi ser for oss at dette skal bli eit årleg tiltak.

Litt om tema for årets innsamling:

Mange kreftformer har hatt for høge dødstal, for lenge. Med Krafttak mot kreft 2019 ønsker Kreftforeningen å endre denne alvorlige situasjonen. Ulike kortsiktige og langsiktige tiltak kan bidra til at fleire overlever, og gjere at dei som er råka av kreftformer med lav overleving får eit betre liv.

Vi bryr oss

Lørdag 16.mars arrangerer Knarvik Senter familiedag, der det vil være forskjellige aktivitetar for store og små. Vi vil mellom anna halde auksjon, der inntektene uavkorta går til Krafttak mot kreft. Det vil òg være interiørmesse i senteret fra torsdag 14.mars (nattåpent) til lørdag 16. mars, og alle utstillarar er med på å bidra til aksjonen.

Vi håper både firma og private ønsker å bidra til denne gode saken, og at engasjementet i vårt distrikt blir stort. Vår målsetjing for Bedriftsstafetten er å samle inn 100 000 kroner i år, og Knarvik Senterforening startar stafetten med å gi 5000 kroner. Stafettpinnen er sendt vidare og vi oppfordrar alle til å gi så det monnar!

Dersom du ønsker å bidra til innsamlingsaksjonen, kan du klikke her.

PS! Du kan òg gi en gave ved å bruke Vipps nr.: 451075