Informasjon, smitteavgrensande tiltak

Vi tar koronasituasjonen på alvor og har satt i verk tiltak for å beskytte både tilsette og kundar.

Av omsyn til situasjonen vi er i no, er det disse opningstidene for senteret som gjeld:

Mandag til fredag kl. 10–18 og lørdagar kl. 10-16.

Apoteka følgjer og senteret sine opningstider.

MENY følgjer sine ordinære opningstider 7-22 (9-20) og Søndagsbutikk (10-21)

NB! Ein del av våre verksemder er pålagt å halde stengt.
Nokre vil på grunn av bemanningsutfordringar stenge etterkvart, nokre må stenge enkelte dagar, eller ha kortare ope.(sjå https://www.knarviksenter.no/opningstider/ for oppdatert liste over stengte verksemder.)

I denne lenka kan du finne viktig informasjon frå NAV Nordhordland: https://www.nonl.no/aktuelt/informasjon-fr-nav-1

Bruk antibac/eingongshanskar som er tilgjengeleg, – det beskyttar deg som kunde OG våre tilsette

For å redusere risiko for spreiing av koronasmitte, må alle våre kundar følgje avstandsregelen på 1 meter. Dette gjeld både inne i butikkar og i fellesarealet til senteret.