17 / 1. Etasje

Alver Optikk

17 / 1. Etasje

Alver Optikk tilbyr eit bredt utval briller og kontaktlinser. Me brenn for høg kvalitet og er glade for å kunne tilby deg dei beste synshjelpemidla markedet kan levera. Hjå oss får du tak i alt frå rimelege løysingar til meir avanserte produkt. Butikken vår er lokalisert i Knarvik, men utsyret vårt er flyttbart. Godt syn er viktig for alle, i alle livets fasar. Me veit at det ikkje er mogleg for alle å komma til butikken, og me har difor høve til å komma til sjukeheimar og institusjonar etter avtale. Ved behov henviser me til augelege.

Alver Optikk er medlem av C-Optikk – kjeden.
www.facebook.com/Alver-Optikk

OBS! Opningstider lørdag gjeld for partallsveker