Opningstider

Jula 2019

SØNDAGSOPE
8., 15. og 22. desember  kl. 14-19

NATTOPE
Torsdag 12.desember til kl. 24

UTVIDA OPNINGSTID
9. - 23. desember, kvardagar kl. 10-21

Julaftan
kl. 10-13 (15)

Ordinære opningstider:
Kvardagar: 10-21

Lørdag: 10-18


Daglegvare

MENY:
Kvardagar 7-22
Lørdag 9-20
Søndag 10-21


Vinmonopolet

Kvardagar 10-18
Lørdag 10-15